Zero Point - Art Software as a Service

Zero Point - Art Software as a Service

19.04.2023

Zero Point wil de galerijhouder in staat stellen om professioneel zijn galerij te managen en te laten groeien, de kunstenaar in staat stellen om te creëren en het publiek in staat stellen om kunst te kopen en te ervaren. Dit door middel van een duurzaam Web3 verdienmodel.

Art Software as a Service

Zero Point is uw website, CMS, databank, webshop, revolutionair CRM- en WEB3 platform. Het softwareplatform ‘Zero Point’ ondersteunt galerijen bij het organiseren, stroomlijnen en automatiseren van alle business processen tussen galerij, kunstenaar en koper. Zero Point verhoogt de productiviteit en stimuleert de efficiëntie

Zero Point geeft alle betrokken partijen in de kunstwereld een boost door middel van de WEB3 cultuur en tal van nieuwe, innovatieve toepassingen in de WEB3 technologie. We maken kunst toegankelijk en betaalbaar voor het publiek. Zero Point zorgt dat de kunstenaar kan leven van zijn talent, verhoogt de waarde van collecties en kunstwerken voor kopers en beleggers en verhoogt de rendabiliteit van de galerijhouder.

Zero Point integreert met tal van andere nuttige business softwaretools. Dit bijvoorbeeld voor online-, en private views, boekhouding of platformen zoals Verisart, Venly en Artsy.