Is 'Dall E' disruptief, eruptief of transformatief?

Is 'Dall E' disruptief, eruptief of transformatief?

19.04.2023

Het kunstwerk in deze blogpost werd gecreëerd door DALL·E 2, een AI-systeem dat realistische afbeeldingen en kunst kan creëren op basis van een beschrijving. In dit geval "Alexander Cozens imaginative drawings of abstract landscapes"

DALL·E 2 kan originele, realistische afbeeldingen en kunst maken van een tekstbeschrijving. Het kan concepten, attributen en stijlen combineren.

DALL·E 2 kan afbeeldingen uitbreiden tot buiten het originele canvas, waardoor uitgebreide nieuwe composities ontstaan.

DALL·E 2 kan realistische bewerkingen maken op bestaande afbeeldingen vanuit een onderschrift in natuurlijke taal. Het kan elementen toevoegen en verwijderen terwijl het rekening houdt met schaduwen, reflecties en texturen.

DALL·E 2 kan een afbeelding nemen en er verschillende variaties van maken, geïnspireerd op het origineel.