Leo Steculorum

Leo Steculorum werd geboren in 1945 te Boom. Leo is een autodidact kunstenaar en filosoof met een focus op beeld en betekenis. Leo heeft een existentiële bevrijdingsdrang en is steeds denkend over 'hoger en lager', vormgeving en vormvernietiging, vorm en leegte. Zijn werk staat in functie van een lijdend en zoekend tijdgebonden bewustzijn.

"Kunst beantwoordt aan een universele behoefte van de mens. Het stelt de mens in staat om zichzelf in vraag te stellen. In het bijzonder en in het algemeen, binnen en buiten, waar mogelijk ook geen binnen en buiten is"

"Trouwens, kunstenaars in de jaren '60 excellereerden in dronkenschap en wanhoop. Jawel"